Coil Occ Jellybox cho Jellybox Nano, Air, Nano X

80,000200,000

Bộ sản phẩm:

  • Pack 3 cái

  • Sử dụng cho máy: Jellybox Nano, Jellybox Nano X, Jellybox Air, Jellybox SE (chỉ dùng 1.0ohm)

Link liên quan:

0967.69.1990