Smok Fetch 2 kit 80w

699,000

BỘ SẢN PHẨM ĐI KÈM

1x Sản phẩm Fetch 2

1x RPM Mesh Coil 0,4ohm

1x RPM 2 Mesh Coil 0,16ohm

1x Cáp sạc nhanh Type-C

1x Hướng dẫn sử dụng

Link liên quan:

0967.69.1990